ხარაგაულში მერიისგან დაფუძნებული ააიპ-ების შეერთება იწყება. ამის თაობაზე ნებართვა საკრებულომ მერს 5 მარტს მისცა.

მუნიციპალიტეტის მერი ნიკოლოზ თოფურიძე ამბობს, რომ ააიპ-ების შეერთება გარდაუვალი პროცესია, რომელსაც მერია დიდი სიფრთხილით მოეკიდება.

საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებსა და მერს შორის გამართული მსჯელობის შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ააიპ-ების შეერთების გეგმა თავად პროცესის მიმდინარეობისას განივრცობა და დაიხვეწება.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიისგან დაფუძნებული 14 ააიპ-დან, მერიის გადაწყვეტილებით, ოთხი ააიპ-ი დარჩება.

ამჟამად ხარაგაულში მერიისგან დაფუძნებული 17 ააიპ-ი მოქმედებს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრს რეორგანიზაცია არ ეხება, რადგან ეს დელეგირებული უფლებამოსილებაა. რაც შეეხება „სათნოების სახლსა“ და „მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების ცენტრს“ – უპოვართა კვება და საინფორმაციო მომსახურება – ტენდერზე გავა თუ ეს ააიპ-ები უცვლელად განაგრძობენ საქმიანობას, როგორც მერმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა, ამის შესახებ ჯერ ჩამოყალიბებული არ არის.


ამავე თემაზე:

შტატების თუ ხელფასების შემცირება ხარაგაულის ააიპ-ებში

სარგებელი თუ ზარალი ააიპ-ების რეორგანიზაციაში

სად მიგვიყვანს ააიპ-ების რეორგანიზაცია ხარაგაულში

ააიპ-ების დირექტორები დაგეგმილი რეორგანიზაციის შესახებ ხარაგაულში