ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ააიპ-ების შერთებას იწყებს.

ამ პროცესმა რომ რეალური შედეგები მოგვიტანოს, რა არის აუცილებლად გასათვალისწინებელი. რეორგანიზაციის პროცესში შემცირდება თუ არა თანამშრომელთა რაოდენობა და ხელფასების ოდენობა და თუ შემცირდება, რა კრიტერიუმებით, ამის გარკვევას ააიპ-ების ხელმძღვანელებთან შევეცადეთ.