ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში „სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა“ მიმდინარეობს.

ამ პროგრამის ფარგლებში მოქალაქეებისგან წარდგენილი 35 საპროექტო წინადადებიდან მერიაში შექმნილმა კომისიამ ხმის მიცემისთვის 19 მათგანი შეარჩია.

მოქალაქეებს სასურველ პროექტზე ხმის მიცემა ელექტრონულად ვებგვერდზე kharagaulinews.gov.ge შეუძლიათ. ხმის მიცემა 16 ივლისს, 00:00 საათზე, დასრულდება.

2023 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში ამ პროგრამის განსახორციელებლად 150 ათასი ლარი დაიგეგმა.

„სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამა“ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2022 წელსგერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით დაინერგა და ექვსი პროექტი განხორცილდა.