მეოთხე თვეა, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის დასკვნაში აღწერილ დაღვევებს პროკურატურა იძიებს.

„გამოძიება 2020 წლის 26 თებერვალს დაიწყო, – გვიპასუხეს საქართველოს პროკურატურიდან, – აუდიტის დასკვნაში დაფიქსირებულ ხარვეზებს დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურატურა იძიებს.

საგამოძიებო ღონისძიებები აქტიურად მიმდინარეობს და შედეგი უახლოეს თვეებში დადგება“.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში, რომელიც ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებულ პროგრამების შესაბამისობას ეხება, არაერთ დარღვევაზეა საუბარი.

ნინო კაპანაძე