ივლისი

#25 (548), 5 ივლისი 2013 წელი.
#26 (549), 12 ივლისი 2013 წელი.
#27 (550), 19 ივლისი 2013 წელი.
#28 (551), 26 ივლისი 2013 წელი.