#42  (468),  7 ნოემბერი 2011 წელი.
—————————————————
#43 (469),  14 ნოემბერი 2011 წელი.
—————————————————
#44 (470), 21 ნოემბერი 2011 წელი.
—————————————————
#45 (471), 28 ნოემბერი 2011 წელი.