#37 (463),  3 ოქტომბერი 2011 წელი.
—————————————————
#38  (464),  10 ოქტომბერი 2011 წელი.
—————————————————
#39 (465),  17 ოქტომბერი 2011 წელი.
—————————————————
#40 (466), 24 ოქტომბერი 2011 წელი.

—————————————————
#41 (467),  31 ოქტომბერი 2011 წელი.