#29 (455),  8 აგვისტო 2011 წელი.
—————————————————
#30 (456),  15 აგვისტო 2011 წელი.
—————————————————
#31 (457),  22 აგვისტო 2011 წელი.
—————————————————
#32 (458),  29 აგვისტო 2011 წელი.