#25 (451),  4  ივლისი 2011 წელი.
—————————————————–
#26 (452),  11 ივლისი 2011 წელი.
—————————————————–
#27 (453),  18 ივლისი 2011 წელი.
—————————————————–
#28 (454),  25 ივლისი 2011 წელი.