#17 (443),  9 მაისი 2011 წელი.
—————————————————
#18 (444), 16 მაისი 2011 წელი.
—————————————————
#19 (445), 21 მაისი 2011 წელი.
—————————————————
#20 (446),  30 მაისი 2011 წელი.