ოქტომბერი

#36 (559), 4 ოქტომბერი 2013 წელი.

#37 (560), 11 ოქტომბერი 2013 წელი.

#38 (561), 18 ოქტომბერი 2013 წელი.

#39 (562), 25 ოქტომბერი 2013 წელი.