#1 (427),  10 იანვარი 2011 წელი.
—————————————————
#2 (428),  17 იანვარი 2011 წელი.
—————————————————
#3 (429),  24 იანვარი 2011 წელი.
—————————————————
#4 (430),  31 იანვარი 2011 წელი.