#38 (418),  1 ნოემბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#39 (419),  8 ნოემბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#40 (420), 15 ნოემბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#41 (421),  22 ნოემბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#42 (422),  29 ნოემბერი 2010 წელი.