#34 (414),  4 ოქტომბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#35 (415),  11 ოქტომბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#36 (416), 18 ოქტომბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#37 (417), 25 ოქტომბერი 2010 წელი.