#30 (410),  6 სექტემბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#31 (411), 13 სექტემბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#32 (412), 20 სექტემბერი 2010 წელი.
—————————————————–
#33 (413), 27 სექტემბერი 2010 წელი.