#26 (406), 5 ივლისი 2010 წელი.
—————————————————–
#27 (407), 12 ივლისი 2010 წელი.
—————————————————–
#28 (408), 19 ივლისი 2010 წელი.