საქართველოში შეიქმნა პირველი სამთავრობო ვებსაიტი, რომელზეც ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი შესაძლებლობები განთავსდება.

ვებსაიტი, ახალგაზრდობის პლატფორმა“, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის მხარდაჭერით მომზადდა.

ამ ონლაინსივრცეში ინფორმაცია შემდეგ კატეგორიებადაა გადანაწილებული: „მოხალისეობა“, „ახალგაზრდული საქმიანობა“, „საგანმანათლებლო“ და „სხვა“.

ვებსაიტზე ასევე თავმოყრილია ინფორმაცია ორგანიზაციებზე, რომლებიც ახალგაზრდულ სექტორში და საგანმანათლებლო ინსტიტუტებთან მუშაობენ.

ამას გარდა, ვებსაიტის ინტერაქტიურ რუკაზე განთავსებულია ყველა ის პროექტი, რომელიც ახალგაზრდებს შესაძლებლობებს სთავაზობს.