3 აპრილიდან იწყება ბიზნესიდეების მიღება მიკრო და მცირე მეწარმეობის საგრანტო პროგრამაზე. ბიზნესიდეების წარდგენის ბოლო ვადაა 27 აპრილი, 15:00 საათი.

საგრანტო პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს, რომელსაც სურს საკუთარი ბიზნესიდეის წარმატებულ საქმიანობად გარდაქმნა, ან არსებული ბიზნესის გაფართოება.

გრანტის მაქსიმალური მოცულობა 30 000 ლარს შეადგენს. მეწარმის მხრიდან განსახორციელებელი თანამონაწილეობის თანხა გრანტის თანხის არანაკლებ 20% უნდა იყოს, ხოლო მაღალმთიან დასახლებებში –  არანაკლებ 10%.

არსებული ბენეფიციარის შემთხვევაში, ბენეფიციარის თანამონაწილეობა გრანტის თანხის არანაკლებ 50%-ით, მაღალმთიან დასახლებებში კი, არანაკლებ 25%-ით განისაზღვრა.

პროგრამის ფარგლებში განისაზღვრა რამდენიმე პრიორიტეტი:

  • ახალი ბიზნესის წამოწყება;
  • ახალგაზრდა მეწარმე სუბიექტის მიერ ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
  • ქალი მეწარმის მიერ ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
  • იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა მიერ ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
  • შშმ პირთა მიერ ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
  • სოციალურად დაუცველი პირის მიერბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
  • სოფლად/მაღალმთიან დასახლებებში ბიზნესის დაწყება/გაფართოება;
  • განთავსების საშუალებებსა და ტურისტულ სერვისებზე ორიენტირებული პროექტის განხორციელება.

პროგრამის საინფორმაციო შეხვედრების განრიგი განთავსდება სააგენტოს სოციალურ ქსელებში.

მნიშვნელოვანია, რომ წლევანდელ კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეეზღუდებათ 2020-2022 წლებში გამარჯვებულ და 2015-2018 წლების ორჯერ დაფინანსებულ ბენეფიცარებს.

პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ 2014 წლიდან ამოქმედდა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ამ დრომდე 30-მდე ბიზნესიდეა დაფინანსდა. მათ შორის, ფოტო-ვიდეო სალონი, საფუტკრე მეურნეობა, ოპტიკის მაღაზია, ავეჯის საამქროები, საოჯახო სასტუმროები და სხვ.

ამ პროგრამის შესახებ მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ ვებგვერდზე.