2022-2023 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტური 8 მარტს დაიწყება.

ტესტირება ჩატარდება ქ. თბილისის N122 საჯარო სკოლის შენობაში (მისამართი: ქ. თბილისი, პ. ქავთარაძის N42). დეტალური ინფორმაცია მითითებული იქნება მოსაწვევზე, რომელსაც მოსწავლეებს სკოლის ადმინისტრაცია მიაწვდის.

I სესიაზე რეგისტრაცია – 09:30 საათზე, ხოლო ტესტირება 10:00 საათზე დაიწყება;
II სესიაზე რეგისტრაციის დრო 14:30 საათია, ტესტირების დაწყების დრო კი – 15:00 საათი;
რუსულ ენაში რეგისტრაცია დაიწყება 12:30 საათზე, ხოლო გამოცდა – 13:00 საათზე;
გერმანულ ენაში რეგისტრაციის დაწყების დროა 15:30 საათი, ხოლო გამოცდის – 16:00 საათი.

რეგისტრაციის დროს მოსწავლემ უნდა წარადგინოს სკოლის მიერ გაცემული მოსაწვევი და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, პასპორტი ან ფოტოსურათიანი ცნობა, რომელსაც გასცემს სკოლის ადმინისტრაცია.

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მესამე ტურის განრიგი ასეთია:

8 მარტი

I სესია –  ქართული ენა და ლიტერატურა;
ქართული ენა არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეებისათვის;
ფიზიკა.

II სესია – გეოგრაფია, ფრანგული ენა.

9 მარტი

I სესია – მათემატიკა, ისტორია;

II სესია – ბიოლოგია.

 10 მარტი

I სესია – ინგლისური ენა, ქიმია;

13:00 საათზე –  რუსული ენა;

16:00 საათზე – გერმანული ენა.

2022-2023 სასწავლო წლის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის გამარჯვებულია ის მოსწავლე, რომელიც დააგროვებს შესაბამისი საგნის ტესტის მაქსიმალური ქულის 60%-ს და მოხვდება შესაბამისი კლასისა და საგნის რეიტინგული სიის პირველ ათ მონაწილეს შორის.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიდან ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადის მეორე ტურში 70 მოსწავლე მონაწილეობდა. მათგან მესამე ტურში სამი მოსწავლე გადავიდა.