2021 წლის 20 მაისის შემდეგ აგრობარათზე დარიცხული ქულები გაუქმდება.

აგროქულების შესახებ  ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ვებგვერდზე myliberty.ge

სასოფლო-სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა სტიმულირების სახელმწიფო პროგრამა 2020 წლის 20 მაისს, ანტიკრიზული გეგმის „ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე“ ფარგლებში, ამოქმედდა.

ამ პროგრამის ფარგლებში, ფერმერებს აგროქულები დაერიცხათ, რომელთა გამოყენებაც სპეციალიზებულ მაღაზიებში სასოფლო-სამეურნეო საქონლის შესაძენად იყო შესაძლებელი.

სოფლის მეურნეობის სააგენტოსგან მოწოდებული ინფორმაციით, აგროქულები 259,529 ფერმერმა მიიღო. დარიცხული სუბსიდიის ოდენობა 33.3 მლნ ლარს აჭარბებს.