15 თებერვლიდან მთელ საქართველოში სასწავლო პროცესი საკლასო ოთახებში გაგრძელდება.

ამასთან  დაკავშირებით განათლების სამინისტრომ მოსწავლეებისა და პედაგოგებისათვის რეკომენდაციები განაახლა.

ახალი რეკომენდაციების შესაბამისად:

  • მოსწავლეს სასკოლო ტრანსპორტში ასვლამდე უნდა ჩაუტარდეს თერმოსკრინინგი;
  • 37 ან მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ უნდა მოხდეს მშობლის ინფორმირება და მოსწავლის სახლში დაბრუნება;
  • სასკოლო ტრანსპორტით მგზავრობისას, მოსწავლისთვის პირბადის ტარება სავალდებულოა;
  • სკოლაში შესვლამდე თერმოსკრინინგის ჩასატარებლად მოსწავლეები იცავენ ერთ მერტიან დისტანციას;
  • 37 ან მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, მოსწავლე სკოლის წარმომადგენელს გადაჰყავს წინასწარ მომზადებულ საიზოლაციო ოთახში. სკოლა უკავშირდება მოსწავლის მშობელს მოსწავლის სკოლიდან დროულად გაყვანისთვის.

სკოლის შენობაში შემსვლელ ნებისმიერ პირს სკოლის წარმომადგენელი უზომავს ტემპერატურას. დასაშვები ტემპერატურის შემთხვევაში, პირი გაივლის დეზობარიერს, დაიმუშავებს ხელებს ანტიბაქტერიული ხსნარით და მხოლოდ მას შემდეგ გადაადგილდება დანიშნულების ადგილამდე.

37 ან მეტი ტემპერატურის დაფიქსირების შემთხვევაში, მასწავლებლები, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ტექნიკური პერსონალი და გარეშე პირები სკოლაში არ დაიშვებიან.

სკოლის საერთო სივრცეებში V-XII კლასის მოსწავლეები უნდა გადაადგილდნენ მხოლოდ პირბადით.

მოსწავლემ სკოლაში გადაადგილებისას უნდა დაიცვას  ერთმეტრიანი დისტანცია.

მოსწავლემ საპირფარეშოთი სარგებლობის შემდეგ ხელები უნდა დაიბანოს საპნით და გაიმშრალოს ქაღალდის ხელსახოცით. გაკვეთილზე ხელის დაბინძურების შემთხვევაში, მოსწავლემ ხელები უნდა დაიმუშაოს სადეზინფექციო ხსნარით. საკვების მიღებამდე და შემდეგ აუცილებელია დაიბანოს ხელები.

ცხელების ან რესპირაციული სიმპტომების შემთხვევაში, ბავშვი უნდა დარჩეს სახლში.

მშობელი ვალდებულია, სკოლას აცნობოს შვილის გამოუცხადებლობის მიზეზი და უზრუნველყოს ოჯახის ექიმის გამოძახება ან მისი გადაყვანა ცხელების ცენტრში.

მასწავლებლებმა უნდა დაიცვან შემდეგი რეკომენდაციები:

  • სკოლის საერთო სივრცეებში მასწავლებელი უნდა გადაადგილდეს მხოლოდ პირბადით;
  • კლასიდან კლასში გადაადგილებისას, ხელები უნდა დაიმუშაოს სადეზინფექციო ხსნარით;
  • მშობელთან კომუნიკაცია უნდა წარმართოს დისტანციური სერვისების გამოყენებით;
  • ინტენსიურად უნდა იმუშაოს მოსწავლეებთან მათი ცნობიერების ასამაღლებლად.

მოსწავლეთა მშობლებსა და საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ეძლევათ საშუალება გააკეთონ არჩევანი დისტანციურ და დასწრებით სწავლებას შორის.

აღნიშნული სერვისის მისაღებად, მშობელი ვალდებულია მოსწავლე დაარეგისტრიროს ონლაინრეგისტრაციის გზით https://online.emis.ge -ზე

სამინისტრო შესაძლებლობას აძლევს რისკჯგუფში მყოფ მასწავლებლებს მუშაობა დისტანციურ ფორმატში განაგრძონ.