მასალაში გამოყენებულია ლიკა ხიჯაკაძის, ლაშა ღონღაძის, გიორგი კუდარავას ფოტოები და ვანო კიკნაძის ვიდეო კადრი.