რა არის საჭირო ქორწინების რეგისტრაციისთვის – კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მუშაობის დროებითი წესები განისაზღვრა, რომელიც იუსტიციის მინისტრის შესაბამის ბრძანებით დამტკიცდა. დასაქორწინებელმა წყვილმა იუსტიციის სახლში ვიზიტი წინასწარ უნდა დაჯავშნოს პორტალზე my.gov.ge

დადგენილებაში განისაზღვრა ქორწინების წესიც. კერძოდ, სპეციალური სარიტუალო მომსახურებით და ადგილზე მომსახურებით (შენობის გარეთ მომსახურება) ქორწინების რეგისტრაციისას საქორწინო სივრცეში დასაშვებია დასაქორწინებელ პირებთან ერთად იმყოფებოდნენ მხოლოდ მათი მშობლები, ასევე მოწმეები და ერთი ფოტოოპერატორი. თითოეულმა მათგანმა უნდა დაიცვას სავალდებულო დისტანცია