დღეს, 28 ნოემბერს, #48 ხარაგაულის საარჩევნო ოლქის 37 უბანში საარჩევნო ყუთებთან საკუთარი პოზიცია 13 266-მა ამომრჩეველმა (67.24%) დააფიქსირა. მეორე ტურისთვის ხარაგაულის საარჩევნო ოლქში 19 730 ამომრჩეველია რეგისტრირებული.

საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურზე, 28 ოქტომბერს, ხარაგაულში არჩევნებში 19 631 ამომრჩევლიდან 11 854 (60,39%) მონაწილეობდა.