ეს ინფორმაცია დღეს, 28 მაისს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე დეპუტატებს კომისიის თავმჯდომარე ვარლამ ჭიპაშვილმა მიაწოდა.

„საქართველოს მთავრობის 3 მაისის #955 განკარგულებით, მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბჟინევის გზის მოსაბეტონებლად 320,3 ათასი ლარი გამოიყო,“ – აღნიშნულია საკრებულოსთვის მერიიდან გაგზავნილ მოხსენებით ბარათში, რომლის მიხედვითაც წელს ხარაგაულის ადგილობრივ ბიუჯეტში მორიგი ცვლილება განხორციელდება.

მოხსენებითი ბარათის თანახმად,

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს გზების სარეაბილიტაციოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან დამატებით 275,1 ათასი ლარი გამოეყო;

ბიუჯეტის საკუთარი სახსრების ნაშთიდან 3,6 ათასი ლარი მიიმართება მედიაპროექტ „ეტალონში“ გამარჯვებული პირველ, მეორე და მესამე ადგილებზე გასული მოსწავლეებისთვის პერსონალური კომპიუტერების შესაძენად;

ბიუჯეტის საკუთარი სახსრების ნაშთიდან გამოიყოფა ასევე 18,6 ათასი ლარი ბორის სკოლა-პანსიონთან არსებული საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ხელფასების წლის ბოლომდე ასანაზღაურებლად.

ბორის საბავშვო ბაღის თანამშრომელთა ხელფასები მხოლოდ ოთხი თვის დაიგეგმა, რადგან ეს ბაღი ხარაგაულის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებას უნდა გადმოცემოდა, – აღნიშნულია მოხსენებით ბარათში, – ობიექტური მიზეზების გამო, ბორის საბავშვო ბაღი გაერთიანებას ამ დრომდე ვერ გადმოეცა.

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის წევრები „ობიექტური“ მიზეზით დაინტერესდნენ.

საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის, დავით კიკნაძის ინფორმაციით, შენობა, სადაც ბორის საბავშვო ბაღია განთავსებული, ვერ აკმაყოფილებს კანონით განსაზღვრულ სტანდარტებს – შენობა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას საჭიროებს. საამისოდ, კი დავით კიკნაძის ინფორმაციით, სავარაუდოდ, 10 ათას ლარამდე თანხაა საჭირო.

დეპუტატები საბიუჯეტო ცვლილებას 4 ივნისის საკრებულოს სხდომაზე განიხილავენ.