გთავაზობთ იმ ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩამონათვალს, რომელთა განხორციელებაც ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა 2019, 2020 და 2021 წლებისთვის დაგეგმა.

ამ გეგმამ, შესაძლოა, ცვლილება განიცადოს. თითოეული დაგეგმილი პროექტის გასწვრივ მისი სავარაუდო ღირებულებაა მითითებული.

 

2019 წელს იგეგმება:
– ბაზალეთის ა/ერთეულში ნანიტაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია – 114 000 ლარი;
– ერეთა-დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 100 000 ლარი;
– უბისა – ჭალის უბანში გზის რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრის მოწყობა (პირველი ეტაპი) – 100 000 ლარი;
– მოლითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია – 120 000 ლარი;
– ვარძიის გზის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
– ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 235 000 ლარი;
– ზვარეში კიკნაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
– კიცხში ავალიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია და ჯიმშიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 150 000 ლარი;
– ლაშეში კიკალიშვილების, ცისკაძეების, მაჭავარიანების და მანჯავიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია – 350 000 ლარი;
– ზედა უჩამეთის გზის და მესირიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 175 000 ლარი;
– ხემაღალში კვინიკაძეების და მაჭავარიანების უბანში გზის რეაბილიტაცია – 296 000 ლარი;
– მარელისში ზედა კოდაბოლოს გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 150 000 ლარი;
– ლაშეში არჯევანიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია – 230 000 ლარი;
– ნადაბურში ძამულის უბანში ხიდის მშენებლობა – 180 000 ლარი;
– ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 225 000 ლარი;
– ჯაფაროულის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 125 000 ლარი;
– ისლარში გზის რეაბილიტაცია – 250 000 ლარი;
– საჯვარე-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– ბაბში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 70 000 ლარი;
– სოფელ პატარა ვარძიაში დვალების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 110 000 ლარი;
– ხევის ა/ერთეულში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 175 000 ლარი;
– ხიდარში ბორიმელაზე ხიდის მშენებლობა და მასხარაშვილების უბნის გზის რეაბილიტაცია – 150 000 ლარი;
– ქვების გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– საქარიქედის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 250 000 ლარი;
– ლეღვანის სკოლისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია – 220 000 ლარი;
– ლეღვანის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მოწყობა – 25 000 ლარი;
– ხარაგაულის N3 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – 150 000 ლარი;
– ნადაბურის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს მოწყობა – 25 000 ლარი;
– ხევის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
– გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია 500 მეტრზე (მეორე ეტაპი) – 60 000 ლარი;

2019 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია 4 735 000 ლარი სავარაუდო ღირებულების პროექტების განხორციელება.

 

2020 წელს იგეგმება:
– სხლითის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 180 000 ლარი;
– ვერტყვილას გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 55 000 ლარი;
– ფარცხნალი-ახალსოფელის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 120 000 ლარი;
– უბისას ჭალის უბანში გზის რეაბილიტაცია და ნაპირსამაგრის მოწყობა (მეორე ეტაპი) – 100 000 ლარი;
– ჩხერის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 235 000 ლარი;
– ზედა უჩამეთის გზის და მესირიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 175 000 ლარი;
– ხორითის ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 225 000 ლარი;
– ჯაფაროულის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 125 000 ლარი;
– ხევის ა/ერთეულში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 175 000 ლარი;
– ხუნევის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
– ხარაგაულის N2 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
– ხიდარში საუბნო გზების და ხიდარი-ვარძიის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 150 000 ლარი;
– სოფელ პატარა ვარძიაში დვალების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 110 000 ლარი;
– გედსამანიის გზის რეაბილიტაცია 500 მეტრზე (მესამე ეტაპი) – 60 000 ლარი;
– ბორის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– საბე-სარგვეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 300 000 ლარი;
– კიცხში ავალიშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია და ჯიმშიაშვილების საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
– ნადაბურის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– ვარძიაში ოკრიბელაშვილების უბანში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 110 000 ლარი;
– ვახანში ჭიქავების უბნის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 225 000 ლარი;
– ზვარეში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– თეთრაწყაროში ვეფხვაძეების და გიორგიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
– ღვერკის ქვედა უბანის, გორგაძეების და თხელიძეების უბნის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– ზედა ლაშეში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 100 000 ლარი;
– ლეღვანში ქვიანთის და ქურდაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– ბაბში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 130 000 ლარი;
– ზარანის გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 150 000 ლარი;
– ღუდუმექეთში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 150 000;
– ვერტყვიჭალაში ციცქიშვილების და ჭის უბანში გზის რეაბილიტაცია (პირველი ეტაპი) – 125 000 ლარი;
– მარელისში ზედა კოდაბოლოს გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
– ხუნევი-ბჟინევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 100 000 ლარი;

2019 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია 4 750 000 ლარი სავარაუდო ღირებულების პროექტების განხორციელება.

 

2021 წელს იგეგმება:
– ვახანში ჭიქავების უბნის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 225 000 ლარი;
– ზვარეში ცენტრალური გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– ლეღვანში ქვიანთის და ქურდაძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 250 000 ლარი;
– ზარანის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
– ღუდუმექეთში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 150 000 ლარი;
– საბე-სარგვეშის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 300 000 ლარი;
– ვახანის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია – 25 000 ლარი;
– ვერტყვიჭალის საჯარო სკოლის სახურავის და წყალანირების არხის მოწყობა – 100 000 ლარი;
– წყალაფორეთის საჯარო სკოლის საპირფარეშოს რეაბილიტაცია – 25 000 ლარი;
– ღორეშის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს რეაბილიტაცია – 35 000 ლარი;
– ხიდარის საჯარო სკოლაში საპირფარეშოს მოწყობა – 35 000 ლარი;
– მოლითის საჯარო სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
– ახალსოფელის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 250 000 ლარი;
– ამაშუკეთის გზის რეაბილიტაცია – 250 000 ლარი;
– წყალაფორეთში საუბნო გზების რეაბილიტაცია – 150 000 ლარი;
– ჩხერის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 215 000 ლარი;
– ზედუბანის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 235 000 ლარი;
– ღორეშაში საუბნო გზების რეაბილიტაცია (მეორე უბანი 1 კმ, ეკლესიის უბანი 1 კმ, კუპრაძეების უბანი 0,550 კმ, – მჭედლიძეების უბანი 0,700 კმ, გოგოლაძეების უბანი 0,400 კმ, სულაქველიძეების უბანი 0,350 კმ) – 250 000 ლარი;
– წიფის გზის რეაბილიტაცია – 180 000 ლარი;
– საჯვარე-მარიამწყაროს გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 200 000 ლარი;
– ერეთა-დინარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 100 000 ლარი;
– ღარიხევის გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 180 000 ლარი;
– ნადაბურში ჭალის უბანში გზის რეაბილიტაცია – 150 000 ლარი;
– ნებოძირში გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 80 000 ლარი;
– ფონის გზის რეაბილიტაცია – 55 000 ლარი;
– ლეღვანი-მარელისის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი) – 250 000 ლარი;
– იგორეთი-საქარიქედის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
– ნადაბურში გიორგაშვილების უბანში ხიდის მშენებლობა – 250 000 ლარი;
– სხლითის გზის რეაბილიტაცია (მესამე ეტაპი) – 250 000 ლარი.
2019 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია 4 740 000 ლარი სავარაუდო ღირებულების პროექტების განხორციელება.

ფოტოზე: ხუნევის საჯარო სკოლა.