ორმოცი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 1978 წლის 14 აპრილს თბილისში სტუდენტებმა გააპროტესტეს კონსტიტუციიდან 75-ე მუხლს ამოღება.

ეს იმას ნიშნავდა, რომ საქართველოში სახელმწიფო ენად რუსული ენის დაწესება უნდოდათ.

იმ სტუდენტთა შორის, ვინც ქართული ენის დასაცავად იბრძოდა, ხარაგაულში მცხოვრები ისტორიკოსი ზეინაბ ბუაჩიძეც გახლდათ.

„ჩემი იმერეთის“ რედაქციასთან მოქმედი ჟურნალისტთა სკოლა „იმედი ხვალის“ სტუდენტებმა ქალბატონი ზეინაბ ბუაჩიძე რედაქციაში მოვიწვიეთ და 40 წლის წინანდელი ამბების გახსენება ვთხოვეთ.