ხარაგაულში მუნიციპალური ააიპ-ების შეერთება დასრულდა. მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსის, ინგა ლურსმანაშვილის ინფორმაციით, საჯარო რეესტრში გადააგზავნეს დოკუმენტაცია სამი ახალი ააიპ-ის დაფუძნების შესახებ.

ეს ახალი ააიპ-ებია:

  1. „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“ (აერთიანებს ისტორიულ მუზეუმს, ცენტრალურ ბიბლიოთეკას, კულტურის ცენტრს, ლიტერატურულ თეატრსა და ხალხური შემოქმედების სახლს);
  2. „დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება“ (აერთიანებს „ხარაგაულკეთილმოწყობასა“ და „ხარაგაულდასუფთავებას“);
  3. სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი (აერთიანებს ხარაგაულის სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალურ ცენტრს, საფეხბურთო კლუბს „ჩხერიმელა 2009“ და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრს).

ინგა ლურსმანაშვილის ინფორმაციით, ძველი სამართლებრივი ფორმით ანუ ცალ-ცალკე დამოუკიდებელ ააიპ-ებად გააგრძელებენ საქმიანობას სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება, მოსწავლეთა სახლი და სამუსიკო სკოლა. მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტის მიხედვით, ეს სამი ააიპ-ი უნდა გაერთიანებულიყო.

ინგა ლურსმანაშვილის განმარტებით, სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება რეორგანიზაციის პროცესს „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ კანონით“ დაგეგმილი რეფორმების გამო გამოეთიშა. ამიტომ მოსწავლეთა სახლი და სამუსიკო სკოლაც რეორგანიზაციის პროცესის მიღმა დარჩნენ.

სავარაუდოდ, დღის ბოლომდე გაირკვევა, ვინ დაინიშნება ხარაგაულში სამი ახალი ააიპ-ის დირექტორად.

„შესაძლოა, დღის ბოლომდე ააიპ-ების ახალი დირექტორები დაინიშნონ, – ამბობს ინგა ლურსმანაშვილი, – ვამზადებ დოკუმენტაციას საჯარო რეესტრში გადასაგზავნად. ამ ეტაპამდე საჯარო რეესტრიდან და შემოსავლების სამსახურიდან შენიშვნა არ მიგვიღია.“