დღეს, 2 აპრილს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოისმინა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტიდან გახარჯული 11 501 200 ლარიდან 3 419 400 ლარი გამგეობისგან დაფუძნებულ ააიპ-ებზე სუბსიდიის სახით გაიცა.