#48 ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში უბნებიდან შედეგების შემოსვლის პროცესი დაიწყო.

ვიდრე კომისია შედეგების შეჯამებას დაიწყებს, გთავაზობთ ფოტოებს საარჩევნო თემაზე.