მაისი

#17 (540), 10 მაისი 2013 წელი.
#18 (541), 17 მაისი 2013 წელი.
#19 (542), 24 მაისი 2013 წელი.
#20 (543), 31 მაისი 2013 წელი.