#5 (528),  8 თებერვალი 2013 წელი.
—————————————————
#6 (529),  15 თებერვალი 2013 წელი.
—————————————————
#7 (530),  22 თებერვალი 2013 წელი.