#1 (524),  11 იანვარი 2013 წელი.
—————————————————
#2 (525),  18 იანვარი 2013 წელი.
—————————————————
#3 (526),  25 იანვარი 2013 წელი.
—————————————————
#4 (527),  31 იანვარი 2013 წელი.