ოქტომბერი

#36 (511),  5 ოქტომბერი 2012 წელი.
—————————————————
#37  (512),  12 ოქტომბერი 2012 წელი.
—————————————————
#38 (513),  19 ოქტომბერი 2012 წელი.
—————————————————
#39 (514), 26 ოქტომბერი 2012 წელი.