#1 (427),  9 იანვარი 2012 წელი.
—————————————————
#2 (428),  16 იანვარი 2012 წელი.
—————————————————
#3 (429),  23 იანვარი 2012 წელი.
—————————————————
#4 (430),  30 იანვარი 2012 წელი.