ნოემბერი
#40 (563), 1 ნოემბერი 2013 წელი.
#41 (564), 8 ნოემბერი 2013 წელი.
#42 (565), 15 ნოემბერი 2013 წელი.
#43 (566), 22 ნოემბერი 2013 წელი.
#44 (567), 29 ნოემბერი 2013 წელი.