სექტემბერი

#32 (555), 6 სექტემბერი 2013 წელი.

#33 (556), 13 სექტემბერი 2013 წელი.

#34 (557), 20 სექტემბერი 2013 წელი.

#35 (558), 27 სექტემბერი 2013 წელი.