აგვისტო

#29 (552), 16 აგვისტო 2013 წელი.
#30 (553), 23 აგვისტო 2013 წელი.
#31 (554), 30 აგვისტო 2013 წელი.