2023 წლის პირველი სექტემბრიდან სალარო აპარატების სააბონენტო მომსახურების საფასურის განაწილება ფასიანი ხდება.

განაწილება გულისხმობს სააბონენტოს ორ ეტაპად (6-6 თვე) გადახდას. გადახდის ამ მეთოდის არჩევის შემთხვევაში, პირველი 6 თვის შენატანს 10 ლარი დაემატება; მაგალითად, თუ წლიური გადახდის შემთხვევაში იხდიდით 120 ლარს, განაწილების შემთხვევაში პირველადი შენატანი იქნება 70 ლარი (60 ლარი  სააბონენტო + 10 ლარი განაწილების საფასური). მეორე გადახდა იქნება მხოლოდ 60 ლარი.

აქვე გაცნობებთ, რომ სააბონენტო წლის დახურვის შემდეგ სალარო აპარატის მფლობელს უფლება აქვს, უარი თქვას განაწილებულ გადახდაზე და ერთი წლის საფასური ერთიანად გადაიხადოს. ასეთ შემთხვევაში მას განაწილების თანხა აღარ დაერიცხება.

სალარო აპარატის მფლობელმა რომ ახალი საკონტრაქტო წლის დასაწყისიდან ისარგებლოს ერთიანი გადახდით (განაწილების გარეშე), DY ბალანსზე უნდა ჩარიცხოს ერთი წლის ღირებულება და პროგრამა ავტომატურად გადართავს ერთიანი გადახდის ტიპზე. აუცილებელია, რომ ერთი წლის გადახდა მოხდეს ახალი საკონტრაქტო წლის დაწყების პერიოდში და არა საკონტრაქტო წლის მეორე გადახდის დროს.

აქვე გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 29 სექტემბრიდან ყველა აბონენტს, ყოველწლიურად (ერთჯერადად) დაერიცხება მომსახურების საფასური 5 ლარი ოდენობით; იხდით სააბონენტო მომსახურების ღირებულებასთან ერთად. თუ თქვენ განაწილებით იხდით სააბონენტოს, ასეთ შემთხვევაში მომსახურების საფასურს გადაიხდით პირველ გადახდასთან ერთად.

მომსახურების საფასური მოიცავს:

  • სალარო აპარატის შემოსავლების სამსახურთან კავშირის მუდმივ მონიტორინგს, მონაცემთა გაცვლის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად. ამით დაიზღვევა ბიზნეს პროცესების შეფერხების რისკი, რომელსაც სალარო აპარატის გათიშვა გამოიწვევდა;
  • სმს შეტყობინებებს, რომლებიც სალარო აპარატით მოსარგებლეებს სააბონენტოს გადახდის დროს შეახსენებს. სმს შეხსენებები აბონენტებს თავიდან აირიდებს სააბონეტოს დაგვიანებულ გადახდებს, რომლის შემთხვევაშიც აქტივაციის საკომისიო დაირიცხებოდა;
  • სერვისის შემთხვევაში აბონენტი აღარ დაკარგავს დროს სალარო აპარატებისა და სავაჭრო მოწყობილობების კომპანია ჯიესენის (GSN) ფილიალში ლოდინში, რადგან სერვისის დასრულების შემთხვევაში აბონენტი მიიღებს სმს შეტყობინებას და შესაბამის დროს მიაკითხავს სალარო აპარატს;
  • აბონენტი ასევე შეძლებს, მიიღოს სატელეფონო და ონლაინ მხარდაჭერა არასამუშაო დღეებშიც.
    მხარდაჭერის ფარგლებში, GSNის გუნდის დახმარებით, დისტანციურად გადაჭრით სხვადასხვა ტიპის პროგრამული საკითხებს, გადატვირთვას, შეცდომის კოდების იდენტიფიცირებას და მოგვარებას, სააბონენტოს გადახდების გადამოწმება და სხვ.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: მომსახურების და განაწილების საფასურის გადაუხდელობის შემთხვევაში პროგრამა არ ააქტიურებს სალარო აპარატს.

წყარო