რეპროდუქციული ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე წყვილების მკურნალობისთვის  ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსება გაიზარდა.

ინვიტრო განაყოფიერებისთვის ერთ წყვილზე გამოყოფილი თანხა გაორმაგდა და წლის განმავლობაში 4 ათასი ლარით დაფინანსდება.

მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზუნველყოფის სამსახურის უფროსის, ნანა კიკნაძის ინფორმაციით, წყვილმა დაფინანსება რომ მიიღოს, მათ მერიის სოციალურ სამსახურში უნდა წარადგინონ:

  • სამედიცინო ცნობა #100;
  • პირადობის მოწმობების ასლები.

ამ დაფინანსების მისაღებად აუცილებელია, რომ ორივე წყვილის იურიდიული მისამართი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი იყოს.

ცვლილება განხორციელდა მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამაში. ამიერიდან ბინის ქირა აუნაზღაურდებათ იმ მოქალაქეებს/ოჯახებს, რომლებიც სტიქიური უბედურების შედეგად მომატებული საფრთხის ქვეშ იმყოფებიან და საცხოვრებელი ადგილიდან გაყვანას ექვემდებარებიან.

ამ დრომდე ბინის ქირას ადგილობრივი ბიუჯეტიდან უსახლკაროებსა და ძალადობის მსხვერპლ პირებს უნაზღაურებდნენ.

ბინის ქირისთვის საჭირო თანხის მისაღებად მოქალაქემ მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურში უნდა წარადგინოს:

  • გეოლოგის დასკვნა საცხოვრებელი სახლის მდგომარეობის შესახებ;
  • ნოტარიულად დამოწმებული ქირავნობის ხელშეკრულება,
  • თავისი და ბინის გამქირავებლის პირადობის მოწმობების ასლები;
  • საბანკო ანგარიშის ნომერი;
  • ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა.

სოციალურ პროგრამებში ცვლილებას ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მხარი დღეს, 5 ივნისის სხდომაზე დაუჭირა.