საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 2023 წლის 1 ივლისიდან, სოციალურად დაუცველი ბავშვები ყოველთვიური დახმარების სახით, 150 ლარის ნაცვლად, 200 ლარს მიიღებენ.

აღნიშნული ფულადი დანამატის მიმღებია 16 წლამდე სოციალურად დაუცველი ბავშვი, რომლის ოჯახის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 120 000 ქულას.

პროგრამის ბიუჯეტი 65 მილიონი ლარია.