ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, დღეიდან, 21 სექტემბრიდან, სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია იწყება.

იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, საქართველომ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული, 200 000 დოზა „სანოფი პასტერის“ წარმოების ოთხკომპონენტიანი ვაქცინა შეიძინა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ვაქცინაციის ჩატარება შესაძლებელია ხარაგაულის საავადმყოფოსა და ყველა საექიმო ამბულატორიაში. მოქალაქეებმა თან უნდა იქონიონ თავისი სტატუსის დამადასტურებელი ცნობა.

უფასო სერვისით სარგებლობა, მხოლოდ ქვემოთ ჩამოთვლილი ჯგუფის წარმომადგენლებს შეეძლებათ. სხვა მსურველებმა ვაქცინაციისთვის კომერციული სერვისითა და კერძო კლინიკების საშუალებით უნდა ისარგებლონ.

ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვაქცინაცია უფასოდ ჩაუტარდებათ:

 • დიაბეტის მქონე პირებს;
 • დიალიზზე მყოფ პირებს;
 • C ჰეპატიტის მქონე პირებს (მხოლოდ მკურნალობაზე მყოფნი);
 • აივ ინფექცია/შიდსის მქონე პირებს;
 • ორგანოგადანერგილი და მუკოვისციდოზის დაავადების მქონე პირებს;
 • ბავშვთა (მ.შ. მცირე საოჯახო ტიპის) და მოხუცთა თავშესაფრების ბენეფიციარებსა და მათ მომვლელ პერსონალს;
 • ორსულებს;
 • 60 წლის და უფროსი ასაკის ხანდაზმულ პირებს;
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სკოლები) პედაგოგებს;
 • საბავშვო ბაღების თანამშრომლებს;
 • მუნიციპალური საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრების თანამშრომლებს
 • ექიმებსა და სამედიცინო დაწესებულებებში დასაქმებულ სხვა პერსონალს, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ პაციენტებთან;
 • ფრინველებთან მომუშავე პერსონალს;
 • მეცხოველეობაში დასაქმებულებს/ფერმების თანამშრომლებს;
 • მონადირეებს;
 • ვეტერინარებსა და ვეტერინარული ლაბორატორიის თანამშრომლებს;
 • საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში წამსვლელ სამხედრო მოსამსახურეებს;
 • სამხედრო სავალდებულო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეებს;
 • პენიტენციურ დაწესებულებაში მომუშავე პერსონალს;
 • პატიმრობის დაწესებულება;
 • თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება;
 • ბრალდებულთა/მსჯავრდადებულთა სამკურნალო დაწესებულება.

საქართველოს მასშტაბით სეზონურ გრიპზე აცრის სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულებების ნუსხას გაეცანით აქ