სერტიფიკაციის მიზანია საქართველოს მოქალაქის საარჩევნო კანონმდებლობის ცოდნისა და ზოგადი უნარების დადგენა, შემდგომში საარჩევნო ადმინისტრაციის მაღალკვალიფიციური მოხელეების შერჩევის ხელშეწყობის სტრუქტურა.

გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია 2022 წლის პირველი სექტემბრის 10:00 საათიდან 8 სექტემბრის ჩათვლით, 24:00 საათამდე, დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით განხორციელდება.

რეგისტრაციისთვის ეწვიეთ http://registration.cec.gov.ge

წყარო