სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესში შესატანი ცვლილებები დღეს, 5 აპრილს, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის განყოფილების უფროსმა ალექსანდრე ტაბატაძემ საკრებულოს წარუდგინა.

ამ ცვლილებების მიხედვით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების პროგრამების დაფინანსება გაიზარდა:

 • ოპერაციებისა და სამედიცინო მომსახურებისთვის განსაზღვრული თანხა 700 ლარიდან 1000 ლარამდე გაიზარდა;
 • გაორმაგდა სამედიცინო გამოკვლევებისთვის გასაცემი თანხის ოდენობა და 500 ლარით განისაზღვრა;
 • 150 ლარის ფარგლებში მედიკამენტებს იმ ხანდაზმულებსაც შეუძენენ, რომელთაც სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები აწუხებთ.
  ამ დრომდე ამ პროგრამით მხოლოდ ეპილეფსიით, ბრონქიალური ასთმით, პარკინსონით დაავადებულები და ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების  მქონე პაციენტები სარგებლობდნენ;
 • სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში ოჯახს 200 ლარით დაეხმარებიან, თუ ამ ოჯახის სარეიტინგო ქულა 65 ათასია. ამ დრომდე ქულის ოდენობა 57 ათასი უნდა ყოფილიყო;
 • პირი, რომელიც უპატრონო მიცვალებულის დაკრძალვის ხარჯებს გაიღებს, მერიაში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის შემდეგ, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 300 ლარს მიიღებს;
 • ომის ვეტერანები, რომლებიც ვერც ერთი სახელწიფო პროგრამით ვერ სარგებლობენ, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 500 ლარს ერთჯერადად მიიღებენ, ოჯახის სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით;
 • 100 ლარიდან 500 ლარამდე გაიზარდა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების ოდენობა.
  თანხის გაცემამდე ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური ოჯახის სოციალურ მდგომარეობას შეისწავლის.