მოქალაქე თეიმურაზ ფცქიალაძემ ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა.

მოსარჩელე საკრებულოს მიერ მიღებული იმ განკარგულების ბათილად ცნობას ითხოვს, რომლითაც თვითმმართველობამ 5 ათასი კვმ მიწის ნაკვეთი ქონების მართვის სააგენტოს გადასცა. ეს ფართობი ამჟამად გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის საკუთრებაშია და იქ დამატებითი ჭაბურღილები უნდა მოეწყოს.

– სარჩელი დღეს ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ განიხილა, – ამბობს საკრებულოს იურისტი ზაალ ორბელაძე, – მოსამართლემ სარჩელი დაუშვებლად ცნო, რადგან ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მეორე პუნქტის თანახმად, მოსარჩელე თეიმურაზ ფცქიალაძემ ვერ დაასაბუთა, თუ რა ზიანი მიადგა საკრებულოს განკარგულებით მის კანონიერ ინტერესებსა და უფლებებს.

რას გეგმავს თემურ ფცქიალაძე სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, – ამის გასარკვევად მასთან დაკავშირებას შევეცადეთ. თუმცა, მას ტელეფონი ამ დრომდე გამორთული აქვს.

თეიმურაზ ფცქიალაძე ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრია „პატრიოტთა ალიანსიდან“. ის ასევე ხარაგაულის მერობის კანდიდატია მერის შუალედურ არჩევნებში.