შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრიდან მოპოვებული ინფორმაციით, ამჟამად აბიტურიენტების ნაშრომებს ასწორებენ.

შედეგები ეტაპობრივად, სავარაუდოდ, აგვისტოს პირველი ნახევრიდან გამოქვეყნდება.

აბიტურიენტები შედეგებსა და საკუთარ ნაშრომებს გამოქვეყნებისთანავე ოფიციალურ გვერდებზე: www.naec.ge და online.naec.ge ნახავენ.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აბიტურიენტებს შეახსენებს, რომ სარეგისტრაციო განაცხადში საგანმანათლებლო პროგრამების მითითებისა და შეცვლის საშუალება მათ აპელაციების შედეგების გამოქვეყნებიდან მომდევნო დღის ჩათვლით ეძლევათ.

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ორი ან მეტი არჩევითი საგნის მონიშვნისა და ერთ-ერთ მათგანში ჩაჭრის, ან რომელიმე მათგანზე არგამოცხადების შემთხვევაშიც, აბიტურიენტი ინარჩუნებს ჩარიცხვისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მიღების შესაძლებლობას.