ზამთრის სეზონისთვის ხარაგაულის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებამ შეშა უკვე შეიძინა.

გაერთიანების დირექტორის, მამუკა ჭიპაშვილისგან მოპოვებული ინფორმაციით, მუნიციპალიტეტში მოქმედი 19 საბავშვო ბაღი და ორი სასკოლო მზაობის ჯგუფი შეშით ხარაგაულის სატყეო მეურნეობამ მოამარაგა.

200 კბმ შეშაში ხარაგაულის სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანებამ 18 826 ლარი გადაიხადა.