2020 წლის 4 აგვისტოდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება.

გამოცდის ჩაბარების მსურველთა რეგისტრაცია 2020 წლის 24 ივლისიდან დაიწყო და დღეს, 30 ივლისს, მთავრდება. რეგისტრაცია შესაძლებელია, დისტანციურად, ელექტრონული ფორმით, შემდეგ მისამართზე: http://registration.cec.gov.ge 

გამოცდის ჩაბარების მსურველებს რეგისტრაციის მიზნით შეუძლიათ მიმართონ სწავლების ცენტრის სასერტიფიკაციო გამოცდის სამდივნოს.

სასერთიფიკაციო გამოცდები თბილისში, ცესკოს შენობაში ჩატარდება.

წყარო