ეს მომხიბვლელი მელა ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნულ პარკში ბინადრობს.

ჩვეულებრივი მელას თითოეულ ინდივიდს უნიკალური ხმის ტემბრი გამოარჩევს,
ამიტომაც კომუნიკაციის სხვადასხვა ხმოვანი ფორმა ახასიათებთ.

ცნობილია მათ მიერ გამოცემული ხმოვანების 28 ტიპი.

ზაური ხაჩიძის ფოტო