გარემოს დაცვის სამინისტროს ველური ბუნების სააგენტომ წითელი ნუსხის სახეობა „ნაკადულის კალმახის“ 30 000 ლიფსიტა მდინარე რიცეულაში გაუშვა.

მდინარის გათევზიანება ხდება ველური ბუნების სააგენტოსა და ენერგორესურსების კომპანია „ენერგოკორპორაციას“ შორის გაფორმებული მემორანდუმის თანახმად, რომელიც ყოველწლიურად მდინარე რიცეულას ზედა ღობის გათევზიანებას გულისხმობს.

ველური ბუნების სააგენტომ რუცეულას შენაკადები უკვე მესამედ დაათევზიანა. სააგენტომ გაშვებული თევზების მეთვალყურეობისთვის ფოტო-ვიდეო ხაფანგები დაამონტაჟა.

საგეენტოს გეგმა წელიწადში ნახევარი მილიონი ლიფსიტის წარმოება და მდინარეების გათევზიანებაა.

ნაკადულის ანუ მდინარის კალმახი 2006 წელს „წითელ ნუსხაში“ მოხვდა. მინიჭებული აქვს მოწყვლადის კატეგორია. მსგავსი ტენდენცია ევროპის არაერთ ქვეყანაშია, რის გამოც პოპულაციის ხელოვნური გამრავლება და მდინარეთა დათევზიანება ხდება.

ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო საქართველოს „წითელი ნუსხის“ სახეობის ნაკადულის კალმახის გამრავლების და ბუნებაში აღდგენის პროექტს 2016 წლიდან ახორციელებს.